Mimořádná valná hromada

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s. (oddíl plavání) si dovoluje pozvat všechny své členy na mimořádnou valnou hromadu plaveckého oddílu, která se koná za účelem volby nového výkonného výboru plaveckého oddílu v pátek 26. ledna 2018 od 17:00 hodin v Městské sportovní hale na adrese Fügnerova 647, první patro.

PROGRAM:

  1. Zahájení VH
  2. Volba návrhové a mandátní komise
  3. Schválení programu jednání VH
  4. Zpráva o hospodaření
  5. Volba výkonného výboru
  6. Diskuse
  7. Schválení usnesení z jednání VH
  8. Ukončení VH

Napsat komentář