Historie oddílu

Plavecký oddíl vznikl současně s výstavbou nového plaveckého bazénu v Domažlicích. Byla to jedna z podmínek státu pro to, aby byla výstavba bazénu povolena a financována.

Výuka plavání a vlastně i oddílová činnost našich předchůdců probíhala již dříve na městském koupališti na Babyloně. Podle vyprávění se tam občas konaly i plavecké závody. Písemné informace ale k činnosti plavců na Babyloně nemáme. Možná, že se  najdou pamětníci, kteří by o tom mohli něco vědět, případně poskytnout fotografie, pokud by se zachovaly.

Nynější plavecký oddíl byl založen 20.11.1980. U zrodu stáli Miroslav Král, MUDr. Jiří Steinbach, Jana Jansová, Stanislava Martínková, Pavel Fronk, Václav Vlček a František Schleiss.

Vlastní činnost oddílu začala po dokončení stavby bazénu v květnu 1981. Předsedou oddílu byl zvolen Miroslav Král, metodikem se stal Pavel Fronk. Prvním rokem bylo v oddíle  28 dětí a 13 dospělých. Trenéry tehdejšího oddílu byli Jiří Hronek, Pavel Fronk, Václav Vlček, Marcela Vrňáková a Marie Malátová, která od roku 1982 vedla pionýrský oddíl Plameňáci,  zaměřený na plavání. Přes něj také do oddílu přicházely dotace na činnost a pod jeho hlavičkou se konala soustředění jak v létě, tak v zimě. Děti se scházely i mimo tréninky.

Už tento rok se plavci zúčastnili krajských přeborů. Nejlepšími plavci byli Jana Bernardová, Veronika Nováková, Pavel Zeman, Pavel Vrňák, Vladimír Ret, Václav Řehák, Marie Řeháková, Martina Haberhauerová a Veronika Chromá,  kteří pilně trénovali i při letních soustředěních v Nýrsku. Členská základna oddílu se stále zvětšovala.

V říjnu 1983 vystřídal ve  funkci místopředsedy MUDr. Jiřího Steinbacha Ing. Jaroslav Petržík.  Plavci, kteří se v tomto roce probojovali na mistrovství republiky, byli Radka Malátová, Jitka Sladká a Karel Bečvář, Vladimír Ret, Pavel Vrňák, Marie Řeháková, Václav Řehák, Veronika Chromá a Martina Haberhauerová.

V roce 1984 se stal novým předsedou Ing. Jiří Hronek. V listopadu 1984 nečekaně umírá Miroslav Král. Na mistrovství republiky se tento rok kvalifikovali Jiří Hronek, Tomáš Petržík, Aleš Kuda, Vladimír Ret, Martina Haberhauerová, Veronika Chromá, Pavel Zeman, Veronika Nováková a Jana Bernardová. Mezi nové naděje přibyli Pavel Chromý, Jan Kortus, Tomáš Vrňák, Marek Sklenář a Petra Zemanová. V té době pomáhali trénovat Jiří Kazimour a pan Košatka. Ti přesvědčili své svěřence i k zimnímu soustředění na Luční boudě v Krkonoších. Díky běžkám se fyzická kondice plavců zlepšila.

Také počet členů oddílu se stále zvyšoval. Na konci roku 1985 nás bylo 80. V roce 1986 se nominoval na mistrovství republiky Pavel Chromý, který se dobře umístil i v roce 1987. Dobré výsledky na MČR zaznamenaly Jana a Saša Pokšteflovy, Marek Sklenář, Katka Pavlíková, Jiří Zábranský, Pavel Paroubek, Lenka Kitzbergerová, Pavel Zeman a Luboš Žižka. Nejúspěšnějšími sportovci roku 1987 se stali Pavel Chromý a Jana Pokšteflová. V tomto roce se na pohár desetiletých nominovali Lukáš Vlk a Václav Jung. Novým předsedou oddílu se stal Jiří Kazimour a hospodářkou Věra Lorenzová. Ekonomicky byla činnost oddílu zcela dotována TJ Jiskra a státem.Například za každý start a umístění na mistrovství republiky dostal oddíl 2500Kč. To na bohatou činnost zcela stačilo.

V roce 1988 se zúčastnili mistrovství republiky Pavel Chromý, Jana Pokšteflová a Roman Daňek. Mezi nejlepší plavce patřily sestry Pokšteflovy, Petra Zemanová, Pavel Chromý, Jan Kortus, Roman Daněk, Boris Duffek, Marek Sklenář a Václav Jung. Oddíl ve spolupráci s městem Domažlice uspořádal 2. zářijový víkend I. ročník Velké ceny Chodska.

V roce 1989 nastoupil nový trenér Jiří Lacina ze Sokolova. Jeho příchodem se zkvalitnila tréninková činnost, ale také došlo ke značné výměně trenérů a činovníků. Oddíl až na předsedu vlastně začínal znovu. Snížil se také počet členů.  Začalo se trénovat šestkrát týdně,  v určitých obdobích byla postupně zavedena dvoufázová příprava. Dostavily se také výsledky.  Z té doby platí stále řada dosud nepřekonaných rekordů oddílu. Plavci oddílu se ve větší míře než dosud  účastnili  mistrovství republiky. Medaile tam sbírali J. Pokštefl, J. Pokšteflová,     A. Pokšteflová, V. Jung, P. Chromý, M. Verner.  Pavel Chromý se nominoval do juniorské reprezentace. Postupně se do státní reprezentace dostal i další odchovanec oddílu Martin Verner.

Oddíl pravidelně pořádal letní soustředění před mistrovstvím republiky v Aši. Tam odjížděli i ti nejmenší na kolech. J. Lacina si  vytvářel nový okruh trenérů a rozhodčích. V tréninku mu pomáhají Karel Valečka, Jiří Kazimour, Václav Jung, Jan Pokštefl, Jaroslav Hanuš, Marie Hanušová a manželé Hojdovi. Po odchodu nejlepších na sportovní školy ( Jana Pokšteflová, A. Kuda, Vl. Ret, M. Verner, P. Chromý) patřili mezi nejúspěšnější plavce oddílu  Jan Pokštefl, Saša Pokšteflová, Václav Jung, Václav Hanuš a Irena Kinclová. Závodníci pravidelně vozili z mistrovství ČR medaile.

V roce 1997 se Jiří Lacina během letních prázdnin  bez předchozího upozornění z Domažlic odstěhoval. Oddíl zůstal bez trenéra a s dluhem u TJ ve výši 30 000 Kč! Díky zbytku trenérů se oddíl vzchopil a rozjel opět činnost  vlastně  od samého začátku. Členská základna plavců se zúžila na 10 dětí. Proto byli mezi členy oddílu  přijati pro plaveckou přípravu závodníci triatlonového oddílu SKPP Domažlice. Mezi aktivní plavce v té době patřili Petr Sokol, Jan Hojda, Jan Dékány, Jan Hanuš a Michal Pelc.Trénovat jako hlavní trenér začal bývalý plavec  Luboš Hochmuth, vypomáhala Irena Kinclová a Petr Hojda ml.. Dále se trénováním zabývali manželé Hojdovi a Hanušovi a Václav Jung. Do oddílu se jako trenér vrátil pan Václav Vlček.

Pro získání nových členů byla otevřena na podzim 1998 první plavecká přípravka oddílu. Pro velký zájem jsme museli přípravku opakovat v prvním roce dvakrát. S prvním kurzem nám pomáhala paní Hlaváčková (matka naší plavecké reprezentantky, která se přistěhovala na Babylon). Další náborovou akcí bylo „plavání pro radost“, ve které si může kdokoliv z veřejnosti přijít zjistit svoji plaveckou zdatnost a  zazávodit si navzájem mezi sebou.

Úspěšnými plavci v tomto období byli Michal Pelc, Kristina Bendová, Matěj Picka, Lukáš Beránek, Jan Dékány a Jan Hojda.

Počet členů oddílu se stabilizoval a pohybuje se kolem stovky. Oddíl pořádá pravidelně  okresní a oblastní přebory. Od roku 2001 je pořadatelem celostátního poháru desetiletých nadějí ČR, což je vlastně mistrovstvím republiky této věkové kategorie.

Začali jsme jezdit na letní soustředění do Strakonic a pořádat tábor pro letní kondiční přípravu (nejdříve v Hojsově Stráži, později v Caparticích a nyní v Nových Domcích u Přimdy).

Počet aktivních závodníků je 30.

Hlavním trenérem oddílu je Luboš Hochmuth.  Členy výboru jsou Jiří Kazimour, Václav Jung, Kristina Bendová st., Eva Dékányová a Luboš Hochmuth. Plavci trénují každý den odpoledne a 2x týdně ráno. Svoji kondici zdokonalovali v letech 2001-2002 na sobotním cvičení v tělocvičně, poslední dva roky mají suchou přípravu ve čtvrtek. V zimním období navštěvují tělocvičnu a v létě atletický stadión. Mezi úspěšné plavce se zařadila Michaela Křenová, která je členem juniorské reprezentace. Kristina Bendová, Eliška Nová, Matěj Picka, Barbora Picková, Martin Schröpfer a Tomáš Budil se pravidelně zúčastňují M ČR svých věkových kategorií.

V roce 2000 byla navázána spolupráce s plaveckým oddílem WFM Mühlacker u Stuttgartu. Od té doby se vždy na začátku prázdnin zúčastňují naši plavci závodů v Německu a na oplátku přijíždějí německé děti na naši Velkou cenu Chodska. Rokem 2003 začal oddíl s účastí i na dalších zahraničních závodech, v květnu je pořádán ISM v Berlíně a v listopadu mezinárodní závody v Regensburgu.