Sportovní prohlídky

Počínaje dnešním tréninkem je možné si nahlásit termín sportovní prohlídky. Listina s termíny bude k dispozici vždy v době tréninků na hale u paní Vítovcové. Poslední termín k nahlášení je středa, 14.2. Kdo ještě nebude nahlášen, dostane přidělen zbývající termín. Na první prohlídku požaduje pan doktor účast rodičů. Připomínám, že prohlídky jsou nutné a povinné pro všechny závodníky.

Nové vedení oddílu

Dne 26. 1. 2018 proběhla mimořádná valná hromada plaveckého oddílu. Zde byl schválen nový výkonný výbor našeho oddílu. Na následné schůzi noví členové výkonného výboru odhlasovali rozdělení funkcí. předseda: Luboš Hochmuth hospodář: Kamila Radová kontakt s ČSPS: Jan Dékány členská základna: Eva Janečková přípravka, kurzy: Ludmila Hojdová

Mimořádná valná hromada

Sportovní klub Jiskra Domažlice, z.s. (oddíl plavání) si dovoluje pozvat všechny své členy na mimořádnou valnou hromadu plaveckého oddílu, která se koná za účelem volby nového výkonného výboru plaveckého oddílu v pátek 26. ledna 2018 od 17:00 hodin v Městské sportovní hale na adrese Fügnerova 647, první patro. PROGRAM: Zahájení VH Volba návrhové a mandátní komise Schválení programu jednání … Číst dál Mimořádná valná hromada